...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

กิจการสภา

                

 

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม
               ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์สมัยสามัญ สมัยที่สอง 30/4/61
 

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัย
               สมัยที่สอง 26/4/61
 

          ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
               สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561และกำหนดสมัยสามัญ สมัยแรก ของปีประจำปี 2562
                28/2/61 

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบล
                 ดอนเจดีย์ สมัยสามัญ สมัยแรก  22/2/61

                 ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
                  สมัยสามัญ สมัยแรก  31/1/61

                 

                     1            2

 

             รายงานการประชุมสภ

 

 

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149