...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

เทศบัญญัติ ด้านสาธารณสุข เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

                                 

                               

                                  เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556

                                  เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2556

                                  เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556

                                  เทศบัญญัติ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2556

                                  เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด

                                  เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

                                  เทศบัญญัติ เรื่อง การขออนุญาตวางกองวัสดุบนทางเท้าสาธารณะ

                                  เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

                                  เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

 

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149