...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

               

       

 

         ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

         รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

         ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

         รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

             ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

             รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 
             ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

             รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 
             ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

             รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559               

            


 

หน้าต่างนี้

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149