...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

               

       

       

        ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

            รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 

        ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

            รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
 

        ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

            รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559               

           

            ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558           

            รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


 

หน้าต่างนี้

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149