...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล

 

          สิทธิเสรีภาพของสตรี 

          สิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย 
                 

             

            
         
             

                                  หน้าหลัก

           

  

          

                           

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149