...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

      

        

 

          

                  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563)       ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี
                                                                                                               (พ.ศ.2561 - 2563)

                                                       

                  ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)
               


          

                 

         

                                                                   

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149