...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

      

 

             แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)                 ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)

             แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)             ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)

             แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)             ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)

             แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)             ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560)

             แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)            ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559)

             แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557)            ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557)

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149