...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์
และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

 

 

 

      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2562

      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561      ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561

      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560      ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2560

      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559      ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2559

      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558      ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2558

      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557      ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2557

     

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149