...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

ประมาณราคากลางก่อสร้างของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

        

           

         

            โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  21/2/61

            โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กนักเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
                 1/11/60

               

            โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลงหินคลุกปรับเกลี่ยบดอัดแน่นถนนแยกจาก
                วงเวียนข้างร้านทิพวรรณถึงตลาดเมืองทอง14/7/60
 

           โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ท่อระบายน้ำ บ่อพัก ค.ส.ล.และทางเท้าเทศบาลซอย 4
                 14/7/60 

            โครงการก่อซ่อมแซมผิวจราจรซอยสามัคคีภายในชุมชนดอนประดู่
                 21/4/60

            โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรสี่แยกพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
                 2/3/60 

           โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในชุมชนสันติสุขถนนคันคลอง 15-บ้าน
                นางอุ่นเรือน เบญจวรรณ    13/7/59

           โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล.
                ภายในชุมชนดอนประดู่ (จุดที่ 1)    29/12/58

           โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ลานจอดรถพร้อมรางระบายน้ำค.ส.ล.ภายในสำนักงาน
                เทศบาลตำบลดอนเจดีย์แห่งใหม่    17/6/58

       

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149