...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 

             

           แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2561

         แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560

         แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2559
       
    
   
  แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558

         แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2557

         แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2556

     

       

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149