...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

 

 

 

       แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562        

         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559
       
    
   
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558

         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557      

         แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556

      

       

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149