...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

     

         

 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
                  ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติก คอนกรีตฯ บริเวณด้านหน้าและถนนรอบองค์ฯ14/9/61

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสาร
                  ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนแผนฯ 20/6/61

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหาร
                   กลางวันสำหรับจัดประชุมงานพัฒนาชุมชนโครงการตามรอยพ่อเพื่อขับเคลื่อนฯ 19/6/61

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซม -
                  เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์เคลื่อนที่เร็วกู้ภัย (สาคร 4) ยี่ห้องมิตซูบิชิ 82 -7260 ฯ 14/6/61

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
                   เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 14/6/61

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารจำนวน
                  6 คัน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชนฯ 11/6/61

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
                   จำนวน 292 ชุด โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชนฯ 11/6/61

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์
                   (สาคร 3) ตามระยะทาง ยี่ห้อมิตซูบิชิ(จำนวน 5 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 /6/61

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเก้อ
                  ฟิวเจอร์บอร์ดสำหรับศูนย์ออกกำลังกายในร่มฯ(จำนวน 7 ป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 /5/61

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกเหมือง
                   ส่งน้ำและทางระบายน้ำในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 /5/61

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
                   (หมึกปริ้นเตอร์ HP Las Jaser Jet Pro 400 M 401 dw จำนวน 3 กล่อง)  
                   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 /5/61

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมแซม - เปลี่ยน
                   อะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำ และบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง (สาคร 2) ยี่ห้อมิตซูบิชิ 83-6227
                   สุพรรณบุรีฯ (จำนวน 10 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 /5/61

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน
                   (จำนวน 3   รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 /5/61


                      1      2       3       4        5        6        7

 

 

                                                                      *รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

*ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149