...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

     

         

             

 

 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์
                  โตโยต้ารีโว้ 4 ประตู หมายเลขทะเบยน กน 5213 สุพรรณบุรีฯ
21/04/64
                

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ
                  โตโยต้ารีโว้ 4 ประตู หมายเลขทะเบยน กน 5213 สุพรรณบุรีฯ
21/04/64

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
                  หรือการแพทย์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 20/04/64

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคล
                  ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   31/03/64

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงาน
                  เป็นผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  31/03/64

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงาน
                  นักการ ภารโรงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  31/03/64

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลปฏิบัติงาน
                 ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  31/03/64

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงาน
                   ด้านดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ  31/03/64

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลดำเนินงาน
                   บริการเก็บขนขยะมูลฝอยข้นรถบรรทุกขยะในบริเวรที่หรือทางสาธารณะฯ 31/03/64

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประกาศ
                    ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนเจดีย์และนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์
                    24/03/64

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
                    ถังพลาสติกรองรับขยะ ขนาดความจุ 120 ลิตร ฝาเรียบมีล้อ (สีน้ำเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                    16/03/64

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT
                    ระหว่างปิดาคเรียนที่ 2/2563 ให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
                    8/03/64

 


                      1      2       3       4        5        6        7

 

 

                                                                      *รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

*ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149