...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

ประกาศผลการสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

     

         

              

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซม
                    ฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                    21/9/60 
 

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
                    ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/9/60
 

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ     
                   ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรซอยถนนสามัคคีภายในชุมชนดอนประดู่
                   8/5/60 
             

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ     
                   ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ภายในชุมชนสันติสุข ถนนคันคลอง15-บ้าน
                   นางอุ่นเรือน เบญจวรรณ   17/8/59 
 

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ     
                   ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนทางเข้า
                   พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ครั้งที่ 3)   7/4/59 
 

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ     
                   ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนทางเข้าพระ
                   บรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ครั้งที่ 2)   14/3/59 

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ     
                   ก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก
                   ค.ส.ล. ภายในชุมชนดอนประดู่ (จุดที่ 1)   16/2/59 

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผู้ชนะการประมูลโครงการซื้อ
                    ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 7/10/58  
  

                ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
                    รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ฯ 29/9/58 

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมา     
                    โครงการก่อสร้างสวนหย่อมและปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล
                    ดอนเจดียแห่งใหม่   31/8/58 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้าง     
                  ถนน ค.ส.ล. ลานจอดรถพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ลานจอดรถพร้อมรงระบายน้ำฯ  22/7/58 

              ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ     
                  ปรับปรุงเปลี่ยนถังน้ำรถยนต์บรรทุกน้ำ   25/6/58 

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ     
                   ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะริมถนนรอบองค์พระบรมฯ 16/6/58 

               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมา     
                   จัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 25/5/58 

                ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ      
                    จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 1/4/58 


               ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ      
                   จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 1 /4/58


                      1      2       3      4       5        6        7

 

                                                                      *รายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

*ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149