...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน

 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

               

                       

                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

          

          

           

          

 

 

 

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149