...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

      

        

 

            แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดียประจปีงบประมาณ พ.ศ.2561

            ประกาศแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (พ.ศ.2561 -2563)

            ประกาศแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (พ.ศ.2558 -2560)

        

                

         

                                                                 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149