...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540

      

 

         พ.ร.บ.ข้อมูลข่่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
       

    
    ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

       ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ
           
การขอนำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

        ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องโครงสร้างและจัดองค์การในการดำเนินงาน
            หน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินการและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

        คำสั่งเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

        ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

        ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องขอแจ้งช่องทางการแสดงความคิดเห็นของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์


 

 

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ซื่อสัตย์ โปร่งใส รับใช้ประชาชน

 

 

ปิดหน้าต่างนี้

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149