...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

กิจกรรมและผลงาน ของสำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

 

               

        

        พิธีราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559

   พิธีราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559

           โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

         โครงการตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 

         โครงการสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนนให้แก่
                      สถานีตำรวจภูธรดอนเจดีย์ ประจำปี 2559

                      

        

        

1    2   3   4    5    6    7  

                          

หน้าหลัก

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149