...แดนยุทธหัตถี เจดีย์องค์ใหญ่ เกรียงไกรประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดน่าอยู่ อู่ข้าวอู่ปลา การคมนาคมดี ศักดิ์ศรีสมเด็จพระนเรศวร...
 

ขั้นตอนการจ่ายภาษีต่างๆ

                      ภาษีบำรุงท้องที่

                     ภาษีป้าย

                            ภาษีโรงเรือน    

 

เงินภาษีของท่าน ช่วยพัฒนาชาติ พัฒนาสังคม และบ้านเมืองให้น่าอยู่

 

 

 

งานผลประโยชน์...กองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี Tel.0-3559-1240 Fax.o-3559-1149