ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องนโยบายการการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1/2/64

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​