OTOP

นชากรช้างศึก

นางสาวนชากร อาจแพทย์ ชุมชนดอนประดู่บ้านเลขที่1379 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัสุพรรณบุรี ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของตำบลดอนเจดีย์  ร่วมอุดหนุนสินค้าของคนดอนเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึก

โครงการชุมชนส่งเสริมโอทอป นวัตวิถี

"น้ำจิ้มมะขามรสเด็ด ตราแม่จำรัส" ​

นางจำรัส จันทร์ฉาย อยู่บ้านเลขที่ 1652 หมู่5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับใบประกาศ ภายใต้โครงการชุมชนส่งเสริมโอทอป นวัตวิถี จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้ชื่อว่า  “น้ำจิ้มมะขามรสเด็ด ตราแม่จำรัส” ที่ได้ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์สินค้าปลอดภัย

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​