การรับแจ้งการการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​