ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 8 (ซอยข้าวหลาม) เชื่อมถนนเทศบาลซอย 9 (วัดสวนไทรวนาราม) หมู่ที่ 5 บ้านดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ กวาง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 22/4/67

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​