ประกาศกหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงาน ครูเทศบาลครั้งที่ 1/2563 1/10/62

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​