ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำและบ่อพักพร้อมปรับปรุงถนนเทศบาลซอย 7 (ข้างธนาคารไทยพาณิชย์)ชุมชนปราบไตรจักร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 9/8/66

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​