ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า 1คัน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 27/10/65

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​