ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 10/1/66

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​