ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2556 18/04/56

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​