ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราบการทุจริตเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10/01/65

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​