ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องตรวจรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเนศวร มหาราชด้านประตูทิศตะวันตก 14/9/59

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​