ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/2/65

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​