ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ประจำปี 256520/01/65

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​