ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องสำรองไฟ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/02/65

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​