ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปปรุงผิวจราจรถนนรอบพระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทางหลวงหมายเลข 322 ดอนเจดีย์ - อู่ยา ช่วงรองค์ฯ กว้าง 12.00 - 14.00 เมตร ยาว 2880 เมตร หนา 0.3 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 41,350 เมตร เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)18/02/65

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​