ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/2/65อ

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​