ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแบคโฮทำการขุดขยะมูลฝอยพร้อมปรับเกลี่ยภายในสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25/2/65

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​