ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 29/11/65

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​