ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยสามัคคี ชุมชนดอนประดู่โดยปูผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 720 เมตร และวางท่อระบายน้ำพ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 5/1/66

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​