ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องเจตนาไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 10/1/66

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​