ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 13/6/66

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​