ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องประกาศกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ 1/6/66

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​