ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 12/9/66

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​