ประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ตัดหญ้า จำนวน 1 คัน ด้วยประวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 21/5/67

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​