ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 8 (ซอยข้าวหลาม)เชื่อมถนนเทศบาลซอย 9 (วัดสวนไทรวนาราม) หมู่ที่ 5 บ้านดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/6/67

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​