ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 7/6/67

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​