ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนเทศบาลซอย 8(ซอยข้าวหลาม) เชื่อมถนนเทศบาลซอย 9(วัดสวนไทรวนาราม) หมู่ที่ 5 บ้านดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4/7/67

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​