ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องอัตราร้อยละของงานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 11/10/64

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​