ประกาศเทศบาลตำบลดอนเจดีย์เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และและลูกจ้างประจำ 1/10/64

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​