พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันไข้เลือดออก 16/5/67

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​