การดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี

นายสุทธิสักดิ์ ชัยธนทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ ได้เข้าร่วมดำเนินการตามแนวทางของกรมควมคุมโรค ในการตรวจคัดกรองการติเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง เพื่อส่งต่อเข้าสู่ระบบในการรักษาต่อไป

    • ตุลาคม 2564-กันยายน 2565
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 09-08-2565

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​