การตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์ และนายจตุรงค์ อินทร์พรหม ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและบ่อพักพร้อมปรับปรุงถนนเทศบาลซอย 7 (ข้างธนาคารไทยพาณิชย์) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้รับจ้างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

    • ตุลาคม 2566-กันยายน 2567

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​