การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ได้ดําเนินการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563ในวันที่ 6ธันวาคม 2562 ณ ตลาดสดบุญศรีสุวรรณ ตลาดสดเมืองทอง และตลาดนัดวันอังคาร

    • ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562
    • เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
    • 06-12-2019
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตําบลดอนเจดีย์ ได้ดําเนินการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563ในวันที่ 6ธันวาคม 2562 ณ ตลาดสดบุญศรีสุวรรณ ตลาดสดเมืองทอง และตลาดนัดวันอังคาร

0-3559-1240

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์​​

@donjadee​